Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Bông vải Canvas

  • Giấy ảnh nhiệt phủ

  • Phim in phun màn hình

  • Phim ảnh Y khoa

  • Giấy ảnh Minilab

  Tin tức Ngày mới của Drupa

  Imatec Digital Co.,Ltd

  Công ty TNHH kỹ thuật số Imatec đã hoạt động trong lĩnh vực In ấn định dạng lớn từ năm 2008, chuyên về phương tiện ảnh kỹ thuật số Inkjet, vải in phun, phim in màn hình, phim y tế, phương tiện biểu ngữ, giải pháp mực, và hỗ trợ kỹ thuật. With years' developing, Imatec continuously keeps introducing advanced technology and management for the superior quality and customized products and services. Với nhiều năm phát triển, Imatec liên tục giới thiệu công nghệ và quản lý tiên tiến cho chất lượng cao và các sản phẩm và dịch vụ tùy biến. Imatec inkjet media is specially designed for Aqueous, Eco...
  Danh mục phổ biến Tất cả các